Τζάμια UV 99%

Museum Glass (Γυαλί Μουσείου)

Για τα πλέον πολύτιμα έργα τέχνης ή για οικογενειακά κειμήλια ο τύπος γυαλιού Museum Glass είναι το καλύτερης ποιότητας αντανακλαστικό γυαλί για κορνίζα που υπάρχει στο εμπόριο. Κατασκευάζεται με την εφαρμογή μιας αποκλειστικής κατασκευαστική διαδικασία επιμετάλλωσης γνωστής ως Magnetron Sputtering εμφανίζει τον χαμηλότερο δείκτη ανάκλασης του φωτός ενώ παράλληλα έχει τον υψηλότερη διαπερατότητα φωτός από κάθε άλλο είδος γυαλιού. Ο συνδυασμός της αντιανακλαστικής του ιδιότητας μαζί με τις επιστρώσεις παρεμπόδισης των υπεριωδών ακτινών (UV) δημιουργεί ένα ιδιαίτερα υπερπροστατευτικό – σχεδόν αόρατο- τύπου γυαλιού. Το αποτέλεσμα προσδοκά στην σταθερή παροχή διαρκούς ποιότητας καθώς και στην πλέον ελκυστική παρουσίαση του έργου τέχνης.

 <1% Αντανάκλαση φωτός

Επιτρέπει 97% διαπερατότητα φωτός

Εμποδίζει το 99% των υπεριωδών ακτινών (UV)

Επίστρωση UV

Οπτική επίστρωση

 

Με βάση το πρότυπο ISO 18902:2007 οι προδιαγραφές στα τζάμια τα οποία χρησιμοποιούνται σε κορνίζες για τα μουσεία είναι να έχουν προστασία UV (υπεριώδης ακτινοβολία) πάνω από 97%.

 

 

Optium Museum Acrylic 

Ο τύπος ακρυλικού Optium Museum Acrylic με OP -3 UV Filtering (φιλτράρισμα) συνδιάζει την ποιότητα του Museum Glass, με τις προστατευτικέ ιδιότητες του ακρυλικού. Επιδρά ως ασπίδα απέναντι στις ακτίνες του ήλιου εμποδίζοντας το 99% εκείνων των ακτινών που μπορεί να προκαλέσουν φθορές στα κορνιζαρισμένα έργα διατηρώντας τα κατά αυτόν τον τρόπο ζωντανά και ελκυστικά  για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ότι τα συνηθισμένα ακρυλικού τύπου. 

<1% Ανάκλαση φωτός

Επιτρέπει 98% διαπερατότητα φωτός

Εμποδίζει το 99% των υπεριωδών ακτινών (UV)

Οπτική επίστρωση